0916.959.956

TDP: Thông báo Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên trên sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo thông báo số 1334/TB-SGDHN ngày 12/11/2018

Công ty cổ phần Thuận Đức Thông báo Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên trên sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo thông báo số 1334/TB-SGDHN ngày 12/11/2018 Mã chứng khoán: TDP Số lượng đăng ký giao dịch: 25.000.000 cổ phiếu. Giá tham chiếu: 10.700 đồng/cổ phiếu. ***...