0916.959.956

TDP: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – Quý cổ đông Công ty Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018. Chi tiết nội dung báo...