0916.959.956

TDP: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – Quý cổ đông Công ty Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018. Chi tiết nội dung báo...

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 và Giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2019 của CTCP Thuận Đức bản. Kèm bản sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng 7 năm 2019

20.07.2019 BCTC Quý 2.2019 CTCP Thuận Đức – TDPTải xuống 20.07.2019 Giải trình biến động lợi nhuận Q2.2019 CTCP Thuận Đức – TDPTải xuống 20.07.2019 BCTC Quý 2.2019 CTCP Thuận Đức – TDP bản finalTải xuống 20.07.2019 Giải trình biến động lợi nhuận...