0916.959.956

Thay đổi nhân sự: TDP Thông báo thay đổi Kế toán trưởng (kèm Quyết định)

Công ty Cổ phần Thuận Đức (TDP) công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng. Theo đó, Bà Phạm Thị Phương sẽ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm ông Lê Văn Quang giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế kể từ ngày 22/8/2018. Tệp đính kèm: QD bo nhiem ke toan...