0916.959.956

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018, thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động và các quy định của Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động, CTCP Thuận Đức đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể CBCNV vào ngày 10/06/2018 vừa qua.

Trong buổi huấn luyện, các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về chính sách, pháp luật của công tác an toàn, vệ sinh lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân mình và nghĩa vụ của cá nhân đối với doanh nghiệp, đồng nghiệp trong công tác an toàn vệ sinh lao động… Đặc biệt, các học viên được trang bị các kỹ năng về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động…

CBCNV Thuận Đức được các giảng viên đánh giá cao về sự nhiệt tình và thái độ nghiêm túc khi học tập

Tại lớp tập huấn, CBCNV Thuận Đức được các giảng viên đánh giá cao về sự nhiệt tình và thái độ nghiêm túc khi học tập. Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã được nâng cao kiến thức cũng như cách phòng chống và bảo vệ sức khỏe cho CBCNV công ty; giúp cho công tác An toàn vệ sinh lao động chăm sóc sức khỏe công nhân viên tại công ty ngày càng tốt hơn nữa.