0916.959.956

Danh sách cổ đông lớn cuối năm 2018

Mã chứng khoán: TDP Ngày chốt danh sách sở hữu: 31/12/2019 STT Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện) Phân loại cổ đông Số CMND Ngày cấp Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ CP nắm giữ (%) Ghi chú Cổ đông nhà nước Cổ đông lớn 1 Nguyễn Đức Cường x 080800817 01/08/2006 10.334.234...

TDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CT HĐQT – TGĐ Nguyễn Đức Cường

TDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CT HĐQT - TGĐ Nguyễn Đức Cường Nội dung : - Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Cường - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: TDP - Số lượng cổ...

TDP: Thông báo Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên trên sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo thông báo số 1334/TB-SGDHN ngày 12/11/2018

Công ty cổ phần Thuận Đức Thông báo Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên trên sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo thông báo số 1334/TB-SGDHN ngày 12/11/2018 Mã chứng khoán: TDP Số lượng đăng ký giao dịch: 25.000.000 cổ phiếu. Giá tham chiếu: 10.700 đồng/cổ phiếu. ***...

TDP: Thông báo Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 706/QĐ-SGDHN

Công ty cổ phần Thuận Đức (TDP) Thông báo Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 706/QĐ-SGDHN ngày 5/11/2018 Mã chứng khoán: TDP Số lượng đăng ký giao dịch: 25.000.000 cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. ***...

TDP: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – Quý cổ đông Công ty Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018. Chi tiết nội dung báo...

TDP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – Quý cổ đông Công ty Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính bán niên năm 2018. Chi tiết nội dung báo...

Công văn về việc đăng ký, lưu ký chứng khoán TDP

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 73/2018/GCNCP-VSD ngày 30/08/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thuận Đức, cụ thể: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thuận Đức Trụ sở chính: Thôn Bằng...