0916.959.956

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Thuận Đức và Tài liệu đính kèm

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 CTCP Thuận ĐứcTải xuống SYLL TV HĐQT Nguyễn Kim AnhTải xuống SYLL TV HĐQT Nguyễn Bá ĐứcTải xuống Thông báo thay đổi nhân sự và người có liên quanTải xuống Điều lệ TDP sửa đổi 4.2019_có dấuTải...

TDP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Cường

Căn cứ Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh là người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức. Nội dung thông tin công bố: – Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Kim Anh  –...

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Tài liệu Đại hội

Số 1004-5-019-CBTT-TDP TB tổ chức ĐHĐCĐ và tài liệuTải xuống Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - 1004Tải xuống Tổng hợp tài liệu phát cho cổ đông finalTải xuống 7. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2019 gửi cổ đôngTải xuống 8. Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ 2019 gửi cổ đôngTải...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh người có liên quan đến CT HĐQT-Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Cường

Căn cứ Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh là người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức. Nội dung thông tin công bố: - Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Kim...