0916.959.956

Kính gửi:

– Ủy ban chứng khoán Nhà nước

– Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

– Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018.

Chi tiết nội dung báo cáo và thông tin quản trị Công ty xin xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

TẢI FILE PDF Ở ĐÂY