0916.959.956

Công ty Cổ phần Thuận Đức (TDP) công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng.

Theo đó, Bà Phạm Thị Phương sẽ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm ông Lê Văn Quang giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế kể từ ngày 22/8/2018.

Tệp đính kèm: QD bo nhiem ke toan truong và QD mien nhiem ke toan truong