0916.959.956

Hội nghị do Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức vào sáng ngày 11/05/2018,  nhằm phổ biến và hướng dẫn thực hiện nghị định 15/-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm và một số văn bản mới ban hành.

Tại hội nghị, học viên được truyền tải kiến thức về Nghị định 15/-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và một số văn bản mới ban hành; được hướng dẫn chi tiết  cách triển khai và kỹ năng thực hành trong công tác ATTP. Trên cơ sở đó sẽ áp dụng vào thực tiễn.

Theo đó, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về: Thủ tục tự công bố sản phẩm; thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm; Đảm bảo an toàn thực phẩm biến đổi gen; Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Ghi nhãn thực phẩm; Quảng cáo thực phẩm; Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm…

Trong buổi tập huấn, các học viên đã mạnh dạn đưa ra các thắc mắc về an toàn thực phẩm để được giải đáp và rất tán đồng về việc tổ chức lớp tập huấn này. Các học viên mong muốn sẽ được tham gia các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm để nâng cao kiến thức cho bản thân nhằm quản lý tốt các bếp ăn tập thể của mình, phòng ngừa xảy ra ngộ độc thực phẩm trong công ty, doanh nghiệp.