Author Archives: thuanduc2

Thuận Đức tổ chức họp đối thoại với người lao động và tổng kết sản xuất năm 2020

Từ ngày 12 – 19/01/2021, Thuận Đức Group tổ chức họp đối thoại với người lao động và tổng kết sản xuất năm 2020 nhằm tiếp thu những ý kiến đóng góp tích cực của người lao động trong sản xuất, đồng thời giải quyết kịp thời những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi […]

Họp triển khai công tác sản xuất kinh doanh của Thuận Đức Group năm 2021

Nhằm triển khai các giải pháp, hành động trong năm 2021 theo đúng định hướng, mục tiêu của hệ thống Thuận Đức Group giai đoạn 2020 – 2025, ngày 31/12/2020, Công ty Thuận Đức đã tổ chức Họp triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2021. Đánh giá tình hình thực hiện kế […]

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đến giảng dạy tại Thuận Đức Group

Nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân sự và cải tiến hệ thống bán hàng, Thuận Đức Group đã mời TS. Lê Thẩm Dương đến giảng dạy về xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp và đào tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp trong ngày 28/12/2020 tại trụ sở ở Hưng Yên. Tiến […]

Hội nghị chuyên đề chiến lược 2021 (tiếp)

Ngày 27/12/2020, Hội nghị chiến lược theo chuyên đề quản trị chi phí đã diễn ra thành công tại Hội trường lớn Công ty Thuận Đức; kết thúc Hội nghị chiến lược xuyên suốt 5 vấn đề trọng yếu của Tập đoàn: nhân sự, công nghệ, thua mua – vật tư, kinh doanh và quản […]

Hội nghị chuyên đề chiến lược năm 2021

Nhằm triển khai chiến lược, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, từ ngày 20-22/12/2020, Công ty CP Thuận Đức đã tổ chức Họp chiến lược theo chuyên đề về nhân sự và công nghệ. Hội nghị sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 27/12 với các chuyên đề về kinh doanh […]