Author Archives: thuanduc2

TDP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Sáng ngày 22/04, Công ty CP Thuận Đức đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và kế hoạch kinh doanh của TDP trong năm 2021. Tham dự Đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, cùng […]

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1CiAWUKMnjxvwPf1-SmhfNnGDu8FyHDOq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1IUBOZ1_y9Lil4fPcwnoF7QT5560IxGkR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PPPZ48yCAffBf-XzMRl-zObccDv-qEKc/view?usp=sharing thuanduc2

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1CiAWUKMnjxvwPf1-SmhfNnGDu8FyHDOq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15G4E_x4kBqAqiJR2yfZM6piGBpz5qZbd/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UrbZhvTDBEjAW0QiG25zDa9ZhCI45HyD/view?usp=sharing thuanduc2

Thuận Đức chủ động nguồn nguyên liệu nhờ công nghệ tái sinh nhựa PP

Giá dầu tăng mạnh kéo hạt nhựa biến động theo đã tác động lớn đến các doanh nghiệp ngành nhựa. Điều này đã đặt ra bài toán khó cho ngành nhựa Việt Nam cần phải sớm chủ động được nguồn nguyên liệu để thoát khỏi sự lệ thuộc. Công ty Cổ phần Thuận Đức là […]