Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1A04fGMUD8dD1ZqspurL-rzJqbow7hQnL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RcCHoz_JzXjCO9ps4dJhW1FmH2CJyqUB/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *