Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020 và giải trình kết quả SXKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1YzZt1BdnTg9PAm9NRbdv0UeDc7Gc02Ob/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BCe_VO2TsZ_1r5Vk4VF_BPFklbOTAvux/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *