Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1Pf-4DBtqG899r5LRJ-CLv_7kYV-Bxq0G/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13veQuT2wW4On6cgkKJQe_BB0sKoAsKrm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MtUTEtQSbXX9iuioxJbUQVgVdTKWWWlo/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *