Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2023 và Giải trình kèm theo

 

https://drive.google.com/file/d/1a-olI70NEDaddOFQlU430ePm_VThliR9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AIWb6-tUkvEcvqsH-_FvJUEcwYT-tgys/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12iLPkd-s8OogSXBoA2I0xheLgtRimo8H/view?usp=sharing

 

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *