Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1XRIhjP5t49n0kN24KnM_ScDT_hRB52lo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TELfGuKb35fn1KNKwefIX2GLNI6U1Gz0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aOcmYoBpfp92OOG85ptfj8DWAHiuD1Ms/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *