Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1CiAWUKMnjxvwPf1-SmhfNnGDu8FyHDOq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IUBOZ1_y9Lil4fPcwnoF7QT5560IxGkR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PPPZ48yCAffBf-XzMRl-zObccDv-qEKc/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *