Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 phát hành lại và Giải trình

bao-cao-tai-chinh-rieng-quy-1-phat-hanh-laiTải xuống giai-trinh-phát-hanh-laiTải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng Quý 1.2020 và Giải trình

https://drive.google.com/file/d/1Di8iajML7qctYRGKJAAZaAzqcNEgXOWM/view?usp=sharing giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-rieng-quy-1.2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1.2020 và Giải trình

https://drive.google.com/file/d/1aFx9TkYOyn_6otsANcro3eJ_-IG4gKmt/view?usp=sharing giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-hop-nhat-quy-1.2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính

BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019

https://drive.google.com/file/d/11Ip8QDQxji9oczu-l_VgXzePgyqiYOFv/view?usp=sharing giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-hop-nhat-2019Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Giải trình chênh lệch doanh thu lợi nhuận

Báo cáo tài chính_Thuan Duc_2019 (V)Tải xuống Giai-trinh-KQKD-2019Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Bổ sung giải trình chênh lệch doanh thu lợi nhuận hợp nhất quý IV 2019 so với 2018

bo-sung-giai-trinh-chenh-lech-doanh-thu-loi-nhuan-hop-nhat-quy-4-2019-so-voi-2018Tải xuống
Read More

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP