Category Archives: Tin tuyển dụng

Tuyển dụng Trưởng phòng Tuyển dụng – Đào tạo (SL: 01)

Mô tả công việc: 1. Tư vấn, tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng giám đốc về công tác tuyển dụng, đào tạo tại các Nhà máy 2. Quản lý công tác tuyển dụng nhân sự – Xây dựng định biên nhân sự và kế hoạch tuyển dụng – Xây dựng quy trình/chính sách tuyển […]

Tuyển dụng Trưởng phòng Hành chính (Số lượng: 01)

Mô tả công việc: Tư vấn, tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc về công tác hành chính tại các nhà máy Xây dựng, truyền thông, quản lý các quy trình hành chính Quản lý các công việc hành chính: Quản lý các dịch vụ hậu cần: setup phòng họp, tiếp khách, sự […]

Tuyển dụng nhân viên kế toán cài định mức/quản lý mã vật tư

Số lượng:01* Mô tả công việc :– Tiếp nhận thông tin sản phẩm sản xuất, phối hợp với bộ phận kế hoạch sản xuất để lấy thông tin định mức cấu trúc chi phí NVL, chi phí gia công cập lên phần mềm kế toán quản trị theo từng công đoạn, từng mã sản phẩm.– […]

Tuyển dụng chuyên viên kế toán thuế/hải quan

Số lượng:01* Mô tả công việc :– Cân đối kế hoạch doanh thu, chi phí, thuế hàng tháng– Kiểm tra toàn bộ sổ chi tiết, sổ tổng hợp đảm bảo tính cân đối phát sinh phát sinh– Kiểm soát chi phí hợp lý theo quy định của pháp luật thuế.– Cảnh báo các rủi ro […]

Tuyển dụng chuyên viên kế toán quản trị

Số lượng:01MỨC LƯƠNG: 10-15 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG * Mô tả công việc :– Kiểm tra toàn bộ sổ chi tiết, sổ tổng hợp đảm bảo tính cân đối phát sinh phát sinh– Kiểm tra nghiệp vụ phát sinh, kịp thời cảnh báo các sai sót hạch toán;– Đảm bảo công tác hạch toán kế toán tuân thủ […]

Tuyển dụng nhân viên kế toán giá thành

Số lượng:02 MỨC LƯƠNG: 8-12 triệu đồng/tháng * Mô tả công việc :-Tập hợp các chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước), chi phí trực tiếp (NVL chính, phụ…), chi phí gia công, chi phí tiền lương….phân loại cho từng đối tượng sản phẩm, từng phân xưởng, […]

Tuyển dụng nhân viên kế toán kiểm soát kho

* Số lượng: 02 MỨC LƯƠNG: 6-8 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG * Mô tả công việc :– Kiểm soát các hoạt động nhập kho, xuất kho đúng quy định, quy trình của Công ty. Toàn bộ hàng hóa xuất ra bắt buộc phải có chứng từ, có chữ ký của kế toán vật tư và người nhận;– Căn […]

Tuyển dụng nhân viên hành chính nhân sự

Mô tả công việc: Xây dựng và thực hiện công tác tuyển dụng của công ty Tiếp nhận nhu cầu Tuyển Dụng và lên kế hoạch tuyển dụng cho từng vị trí. Trực tiếp phỏng vấn và đưa ra các quyết định tuyển dụng phù hợp. Thỏa thuận các chế độ và tiến hành ký […]

Tuyển dụng nhân viên an ninh nội bộ và nhân viên bảo vệ

Công ty CP Thuận Đức thông báo tuyển dụng 10 nhân viên an ninh nội bộ và 10 nhân viên bảo vệ. 1. Tuyển 10 nhân viên AN NINH NỘI BỘ – Mức lương: 7.500.000 – 10.000.000đ/tháng. – Được hưởng các khoản phụ cấp: Chuyên cần, thâm niên, bảo hiểm & các khoản phụ cấp […]