Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Sáng ngày 20/01/2020 tại Hội trường Nhà máy 3, Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên, Công ty cổ phần Thuận Đức đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo, Ban điều hành công ty cùng các quý cổ đông.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

  1. Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQT
  2. Bà Ngô Kim Dung – Thành viên HĐQT
  3. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT
Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 1
Đoàn Chủ tịch CTCP Thuận Đức

Đồng thời, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Bá Đức; và bầu thay thế Ông Trần Hữu Vinh vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Với sự nhất trí cao của 100% ý kiến các cổ đông, Đại hội đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% đối với các nội dung nghị sự của Đại hội; thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành Công ty.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *