Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

https://drive.google.com/file/d/1vQJO-GZ3IuQgqE1Bt9eka_ZvE6cGZXCP/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *