Nghị quyết HĐQT thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

https://drive.google.com/file/d/1-RtzYvswhyxvTkI5Y2PR4Gm8ws2B2aYs/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *