Bao Jumbo Nắp Mở 3 Biên

Bao Jumbo nắp mở 3 biên được thiết kế với một nắp bằng vải PP dệt có tráng được may vào một cạnh của miệng bao, có thể đóng mở hết diện tích bề mặt bao. Kích thước nắp thường lớn hơn diện tích bề mặt bao.

Danh mục: