TDP công bố thông tin về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ

https://drive.google.com/file/d/1taT1_6qzc4Vbfrb2-3DsRwpKqyZ3St0-/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *