TDP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Đức Cường

TDP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức

Nội dung :

– Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Cường

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc

– Mã chứng khoán: TDP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.796.567 CP (tỷ lệ 39,19%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP

– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/12/2018

– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/12/2018

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *