TDP Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

https://drive.google.com/file/d/1N5O0_qi1TU60tYN3VO_xtA768IG5gMlY/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *