Financial Report

Báo cáo tài chính en

Separate mid-year financial statements 2020

bctc-riêng-bán-niên-1.2020Tải xuống giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-rieng-6-thang-dau-2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

The 2020 mid-year compound financial report and accompanying explanation

bctc-hợp-nhất-bán-niên-1.2020-1Tải xuống giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-hop-nhat-6-thang-dau-2020-1Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

Separate financial statements for Quarter 2/2020 and the attached explanations

BCTC-quy-2-2020-riengTải xuống giai-trinh-KQSXKD-rieng-quy-2-2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

Consolidated financial statements for Quarter 2/2020 and the attached explanations

BCTC-quy-2-2020-hop-nhatTải xuống giai-trinh-KQSXKD-hop-nhat-quy-2-2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

The separate financial statements for the first quarter are reissued and explained

bao-cao-tai-chinh-rieng-quy-1-phat-hanh-laiTải xuống giai-trinh-phát-hanh-laiTải xuống
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

Separate financial statements Quarter 1.2020 and Accountability

https://drive.google.com/file/d/1Di8iajML7qctYRGKJAAZaAzqcNEgXOWM/view?usp=sharing giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-rieng-quy-1.2020Tải xuống
Read More
1 2 3 5

OUR CONSULTANT TEAM

PP Packaging Specialists