Financial Report

Báo cáo tài chính en

Consolidated financial statements of Quarter 3/2020 and accompanying explanation of business results

https://drive.google.com/file/d/19nD1J1nhsr-yrWwdFtKvSLSifp_wodLT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dhPJgH29sPJCufMCu3Z40aSNmOUCuagl/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính en

Consolidated Financial Statement Quarter 3 of 2020 and accompanying explanation of business results

https://drive.google.com/file/d/1YzZt1BdnTg9PAm9NRbdv0UeDc7Gc02Ob/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1BCe_VO2TsZ_1r5Vk4VF_BPFklbOTAvux/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính en

Separate mid-year financial statements 2020

bctc-riêng-bán-niên-1.2020Tải xuống giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-rieng-6-thang-dau-2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

The 2020 mid-year compound financial report and accompanying explanation

bctc-hợp-nhất-bán-niên-1.2020-1Tải xuống giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-hop-nhat-6-thang-dau-2020-1Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

Separate financial statements for Quarter 2/2020 and the attached explanations

BCTC-quy-2-2020-riengTải xuống giai-trinh-KQSXKD-rieng-quy-2-2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

Consolidated financial statements for Quarter 2/2020 and the attached explanations

BCTC-quy-2-2020-hop-nhatTải xuống giai-trinh-KQSXKD-hop-nhat-quy-2-2020Tải xuống
Read More
1 2 3 5

OUR CONSULTANT TEAM

PP Packaging Specialists