Báo cáo tài chính 2

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính 3

Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

TDP đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022

  https://drive.google.com/file/d/17eLcLJURUFwgh3tCnF7dxc5wh705zc-G/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1y7iA24lA5SSBueC2_rPlLJJn6k9i2rRB/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1XRIhjP5t49n0kN24KnM_ScDT_hRB52lo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1V-JmRP7Lf-s0NLytZNFkpM5P_HLCCZnQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1U8XIlg0jvAug8VVE8VYLdiPu3AxDeAM0/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1XRIhjP5t49n0kN24KnM_ScDT_hRB52lo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1TELfGuKb35fn1KNKwefIX2GLNI6U1Gz0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1aOcmYoBpfp92OOG85ptfj8DWAHiuD1Ms/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/19vtRvEUmMX3Y7fq8ZBkKMG2S1FTRFrUp/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1FrDOPTdfVAEyTNhVt0P7E49uIcoGdBQ_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19N5Y4ifb5vCOyFH5U8tXgbpvRWutZHV2/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/19N5Y4ifb5vCOyFH5U8tXgbpvRWutZHV2/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gt0Eqgc-qv7rYwxNoAIWFvp5IHHe2C6Y/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Wz66BofBouaezkJJGDbYQRysGmoDuYBM/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 và Giải trình KQKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/16n5z9W0qq5qgNgrT8DqYN-4tEMR9XTGZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_omOgWZIREjfZz0zV7mnHGZleeh3y2P3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1uBYy97N-4YWIlaD4v0i7TpV0e6q8Rr2E/view?usp=sharing  
Read More
1 2 3 10

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Báo cáo tài chính 6