Báo cáo tài chính 2

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính 3

Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1Pf-4DBtqG899r5LRJ-CLv_7kYV-Bxq0G/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13veQuT2wW4On6cgkKJQe_BB0sKoAsKrm/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1MtUTEtQSbXX9iuioxJbUQVgVdTKWWWlo/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1MtUTEtQSbXX9iuioxJbUQVgVdTKWWWlo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UtUqO2pYsoxcuqK6VdI1v6y7K_iULLnV/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Equ3RBX-QJFOyqcU_ltGb2ktOu2uy-1b/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Công ty cổ phần Thuận Đức công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

https://drive.google.com/file/d/10SZPyFj9BQRsCOX207sMx-IL-H-1rqw8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1bS0T_gmAHj0ftoj0J2LakVvCoAnv5EBQ/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Công ty cổ phần Thuận Đức CBTT báo cáo tài chính riêng năm 2021

https://drive.google.com/file/d/10SZPyFj9BQRsCOX207sMx-IL-H-1rqw8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1AecsiXrw66TGIhvKSvjT4HbDkdKoBHWV/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1yuzp7LUqjkqQWSnVl0iJqTl6UVxJ_aZL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1pVCZoicw5sG8wItusCIrAtLgjTjz2PRh/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Y5NtdkcUzXQyUovX_jPxYY87DQYGVWy2/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1yuzp7LUqjkqQWSnVl0iJqTl6UVxJ_aZL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dvtaMRscLO3mJJLSVRD8ii8A6tGph5Wg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ac6gsfHMte2Be2f2uR1xZg7pwWkDhk6W/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 9

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Báo cáo tài chính 6