Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3/2020 và giải trình kết quả SXKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/19nD1J1nhsr-yrWwdFtKvSLSifp_wodLT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dhPJgH29sPJCufMCu3Z40aSNmOUCuagl/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020 và giải trình kết quả SXKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1YzZt1BdnTg9PAm9NRbdv0UeDc7Gc02Ob/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1BCe_VO2TsZ_1r5Vk4VF_BPFklbOTAvux/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính

Báo cái tài chính riêng giữa niên độ năm 2020 và giải trình kèm theo

bctc-riêng-bán-niên-1.2020Tải xuống giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-rieng-6-thang-dau-2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp chất giữa niên độ năm 2020 và giải trình kèm theo

bctc-hợp-nhất-bán-niên-1.2020-1Tải xuống giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-hop-nhat-6-thang-dau-2020-1Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2020 và giải trình kèm theo

BCTC-quy-2-2020-riengTải xuống giai-trinh-KQSXKD-rieng-quy-2-2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020 và giải trình kèm theo

BCTC-quy-2-2020-hop-nhatTải xuống giai-trinh-KQSXKD-hop-nhat-quy-2-2020Tải xuống
Read More
1 2 3 6

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP