Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2020 và giải trình kèm theo

BCTC-quy-2-2020-riengTải xuống giai-trinh-KQSXKD-rieng-quy-2-2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020 và giải trình kèm theo

BCTC-quy-2-2020-hop-nhatTải xuống giai-trinh-KQSXKD-hop-nhat-quy-2-2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – CN Hà Nội

CBTT-ký-hợp-đồng-với-đơn-vị-kiểm-toán-năm-2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 phát hành lại và Giải trình

bao-cao-tai-chinh-rieng-quy-1-phat-hanh-laiTải xuống giai-trinh-phát-hanh-laiTải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng Quý 1.2020 và Giải trình

https://drive.google.com/file/d/1Di8iajML7qctYRGKJAAZaAzqcNEgXOWM/view?usp=sharing giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-rieng-quy-1.2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1.2020 và Giải trình

https://drive.google.com/file/d/1aFx9TkYOyn_6otsANcro3eJ_-IG4gKmt/view?usp=sharing giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-hop-nhat-quy-1.2020Tải xuống
Read More
1 2 3 5

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP