Grand investor relations

Đại hội đồng cổ đông en Quang hệ cổ đông en

Minutes of Resolution on organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2020

https://drive.google.com/file/d/1h9xkKi7MEvFnMq-TIDotr1c-v8wufacZ/view?usp=sharing
Read More
Đại hội đồng cổ đông en Quang hệ cổ đông en

Application for nominating a member of the Board of Directors

TDP-Don-de-cu-thanh-vien-HDQTTải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông en

Announcement to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 and the Meeting Documents

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Tài liệu kèm theo Số-1004-5-019-CBTT-TDP-TB-tổ-chức-ĐHĐCĐ-và-tài-liệuTải xuống Tài-liệu-họp-ĐHĐCĐ-thường-niên-năm-2019-1004Tải xuống Tổng-hợp-tài-liệu-phát-cho-cổ-đông-finalTải xuống...
Read More
Đại hội đồng cổ đông en

Resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders and Proposals

Nghị-quyết-và-Tờ-trình-ĐHĐCĐ-thường-niên-2019-CTCP-Thuận-Đức-1Tải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông en

Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan Duc Joint Stock Company and attached documents

Biên-bản-ĐHĐCĐ-thường-niên-2019-CTCP-Thuận-ĐứcTải xuống SYLL-TV-HĐQT-Nguyễn-Bá-Đức-1Tải xuống SYLL-TV-HĐQT-Nguyễn-Kim-Anh-1Tải xuống Thông-báo-thay-đổi-nhân-sự-và-người-có-liên-quanTải xuống Điều-lệ-TDP-sửa-đổi-4.2019_có-dấuTải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông en

Notice of Finalizing list of shareholders to collect written opinions from shareholders

Thông-báo-Chốt-danh-sách-cổ-đông-để-lấy-ý-kiến-bằng-văn-bảnTải xuống
Read More

OUR CONSULTANT TEAM

PP Packaging Specialists