Shareholder structure

Cơ cấu cổ đông en Quang hệ cổ đông en

List of major shareholders of TDP closed to July 31, 2020

danh-sach-co-dong-lon-8.2020Tải xuống
Read More
Cơ cấu cổ đông en Quang hệ cổ đông en Tin nội bộ en

List of major shareholders TDP closed until June 30, 2020

danh-sach-co-dong-lonTải xuống
Read More
Cơ cấu cổ đông en Quang hệ cổ đông en

List of major shareholders of Thuan Duc JSC in the last 6 months of 2019

Danh-sách-cổ-đông-lớn-CTCP-Thuận-Đức-6-tháng-cuối-năm-2019Tải xuống
Read More
Chưa được phân loại Cơ cấu cổ đông en

TDP – Disclosure of information on changes in the number of outstanding voting shares

20191010-CBTT-thay-đổi-số-lượng-cổ-phiếu-đang-lưu-hànhTải xuống
Read More
Cơ cấu cổ đông en

List of major shareholders at the end of 2018

Danh-sách-cổ-đông-lớn-TDP-2018Tải xuống
Read More
Cơ cấu cổ đông en

TDP: Notice of trading shares of Ms. Nguyen Kim Anh who is related to the Board of Directors-General Director Nguyen Duc Cuong

Based on the Stock Trading Notice of Ms. Nguyen Kim Anh who is related to Mr. Nguyen Duc Cuong -...
Read More

OUR CONSULTANT TEAM

PP Packaging Specialists