Công bố thông tin

Công bố thông tin

Biên bản Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty

BB-NQ-bau-chu-tich-tong-giam-doc-2020Tải xuống
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Công văn về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

CV-ngay-dang-ky-cuoi-cungTải xuống
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Công văn hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền – mã chứng khoán TDP

CV-huy-danh-sach-nguoi-so-hu-chung-khoanTải xuống
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

BB-NQ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức dự kiến 2020-2021

BBNQ-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-va-co-tuc-dang-ky-2020-2021Tải xuống
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Ngô Thị Yên người có liên quan đến bà Ngô Kim Dung – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Thuận Đức

Mrs-Yên-kết-quả-1Tải xuống
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Vinh người có liên quan đến bà Ngô Kim Dung – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Thuận Đức

Mrs-Vinh-kết-quả-1Tải xuống
Read More
1 2 3 9

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP