Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo thường niên 2019

https://drive.google.com/file/d/1Zd0XhyUII27dPoj0eousSMebl3PRv5NH/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Nghị quyết miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Hưng

mien-nhiem-ptgd-nguyen-duc-hung_0001Tải xuống
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Công bố thông tin thay đổi giấy phép kinh doanh lần 9

công-bố-thông-tin-đã-gộp-1Tải xuống
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức với Bà Nguyễn Kim Anh

Số-1805-2019-CBTT-TDP-BB-NQ-HĐQT-bổ-nhiệm-Phó-TGĐTải xuống
Read More
Quản trị doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Thanh Hóa CTCP Thuận Đức

Giấy-CN-hoạt-động-CN-Thanh-Hóa-CTCP-Thuận-ĐứcTải xuống Giấy-CN-ĐKKD-CN-Thanh-HóaTải xuống
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Biên bản và Nghị quyết HĐQT CTCP Thuận Đức v/v thành lập chi nhánh tại Thanh Hóa của Công ty

Số-2204-2019-CBTT-TDP-BB-NQ-HĐQT-thành-lập-CN-Thanh-HóaTải xuống
Read More

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP