Author Archives: thuanduc

In túi vải không dệt: Giải pháp tiện lợi, thân thiện môi trường cho doanh nghiệp

Túi vải không dệt là một sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường và được ứng dụng rộng rãi trong các ngành nghề khác nhau. Để thu hút khách hàng, các doanh nghiệp thường lựa chọn phương pháp in túi vải không dệt. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều cơ sở […]

Separate Financial Statements for 2022 and Attached Explanation

https://drive.google.com/file/d/1WosOGZEzXJKvljRuckcLStL2exjG-Gli/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1K0aXTN5izbt2upuv55dealVx6bgEay9R/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_g1Vo9zxv5Qbe08je33lRD3lBPRr9t1G/view?usp=sharing  

Consolidated financial statements for 2022 and accompanying explanations

  https://drive.google.com/file/d/1WosOGZEzXJKvljRuckcLStL2exjG-Gli/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cCs1dck4TiDBpH_d09V0P1NU9FH9r1un/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1RvOD2fksX9JOGq2udMADlfWCNJkhzJ02/view?usp=sharing  

TDP Announces the date of holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 and attached documents

  https://drive.google.com/file/d/1ej2_USwie7iVfCmBaTcqGTdljv8Cp-PJ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cOaMfgMmTGrxbgQSRP1omSM24qtr5NlK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1nkazP0Ey3Th5sumq903rw3qVbvCXngdC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gYeWTS5Fe1ytlNBRoERevucTdCw9iADA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19tSVaZm0BFILcBnQ4p6ICdo68pscNOuy/view?usp=sharing  

Separate financial statements for the fourth quarter of 2022 and accompanying explanation

https://drive.google.com/file/d/1U8XIlg0jvAug8VVE8VYLdiPu3AxDeAM0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1V-JmRP7Lf-s0NLytZNFkpM5P_HLCCZnQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1XRIhjP5t49n0kN24KnM_ScDT_hRB52lo/view?usp=sharing  

Consolidated financial statements for the fourth quarter of 2022 and accompanying explanations

https://drive.google.com/file/d/1aOcmYoBpfp92OOG85ptfj8DWAHiuD1Ms/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1TELfGuKb35fn1KNKwefIX2GLNI6U1Gz0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1XRIhjP5t49n0kN24KnM_ScDT_hRB52lo/view?usp=sharing