Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1MjWu3qdZnCaMlsBLpki3I_ktJ4ZHfY5U/view?usp=sharing
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và các tài liệu phục vụ cho Đại hội

https://drive.google.com/file/d/1rgaHAsxOZ1a3SSJoubWImEwUG5cM9AJs/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1A8MjDE2JtrfsGQV5Zlgpkm2Ea1d1Odec/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gaAAIjmMMfrCtERBcVX449kKqtsjy3rN/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1IUJM05H1b8cSKGLmC32ycnYPdxONM-nB/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1iYSd00CMDp_9cNqYErViwn-hUxBXccSz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19IqpB59_01BcakrZL6eKJNcU40O0ibkm/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1-beZwJ4aBBLYnqOZmpH4LsW_83W7KYCz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11Lh492yRbuXzOKdN2yHTB2U9hrsqfecE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oOQETWCzG5nnqY4qP_CtN_f3zO-BxlYb/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1OXIa9uhG1YPWv4uXiNGJsQLlmBIG_UWt/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11a6MvOVEbEWFVBDSrGOzGIOS8K4pqI6c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1xoOG87cKMgYyNMThBslcMwx6FVpUkXeI/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1-ce8dOqcYrHHg_VwziCJroF3v6jlY1Oc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1xdLTkdQNrsrkVX34zXjVwwCyfAvnqE9n/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jeZPxnePer0j01_gKr0zmvhwzJAaegJ0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1hyv-y8tYxgb7QkjVBWlWiB0vhAI-Htlk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ZSvDFOMjzlblqWX70kzM-GEfIijyVWar/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Tyzh-cSKQsIoBrLj3bjUfPquLoMeNqH0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1vvwvFuI_3pG-rn-nXORzXf2o0uINkq4Z/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1q70-UbPuWXk43BUL5lBKctem3Xgja-PF/view?usp=sharing...
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CTCP Thuận Đức và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/191DoiMP26Br46xvSa9CXifO4iPTK3k8V/view?usp=sharing
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

TDP thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 18/03/2021

https://drive.google.com/file/d/170TA-FUUHfC8utxwx0g4T5HZoLWm77A5/view?usp=sharing
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và BB-NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

https://drive.google.com/file/d/1XxDrPRGVz4qH60kDKB5vBAksYvT_SK6u/view?usp=sharing
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Bản cung cấp thông tin của các Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Bản-cung-cấp-thông-tin-Nguyễn-Đức-CườngTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Ngô-Kim-DungTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Nguyễn-Kim-AnhTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Lê-Văn-QuangTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Bùi-Thế-QuyềnTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Phạm-Văn-ChỉTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Nguyễn-Văn-TrưởngTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Hoàng-Thị-HằngTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Nguyễn-Thị-Hồng-VânTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Bùi-Huy-HoàngTải xuống
Read More
1 2 3 5

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP