Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Bản cung cấp thông tin của các Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Bản-cung-cấp-thông-tin-Nguyễn-Đức-CườngTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Ngô-Kim-DungTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Nguyễn-Kim-AnhTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Lê-Văn-QuangTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Bùi-Thế-QuyềnTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Phạm-Văn-ChỉTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Nguyễn-Văn-TrưởngTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Hoàng-Thị-HằngTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Nguyễn-Thị-Hồng-VânTải xuống Bản-cung-cấp-thông-tin-Bùi-Huy-HoàngTải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Biên bản, Nghị quyết và các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên-bản-Nghị-quyết-và-các-tờ-trình-ĐHĐCĐ-thường-niên-2020Tải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và các tài liệu phục vụ cho Đại hội

7.-Thư-mời-họp-Chương-trình-Xác-nhận-và-Ủy-quyền-tham-dự-ĐHĐCĐ-TN-2020-1Tải xuống 13.-Dự-thảo-NQ-ĐHĐCĐ-TN-2020-và-Phiếu-biểu-quyết-2Tải xuống 14.-Quy-chế-làm-việc-ĐHĐCĐ-TN-2020-1Tải xuống Các-tờ-trình-ĐHĐCĐ-TN-2020Tải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

thong-bao-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-2020Tải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Tài liệu bầu HĐQT và BKS Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2020-2025

Tài-liệu-bầu-HĐQT-và-BKS-nhiệm-kỳ-2020-2025Tải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Biên bản Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

https://drive.google.com/file/d/13QaXv3vIpzVJnQmthdKOFx7ZC7jbrIRt/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 4

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP