Giá trị cốt lõi 2
Giá trị cốt lõi 3

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Giá trị cốt lõi 4

Công ty Cổ phần Thuận Đức lấy 4 giá trị cốt lõi chính để định hướng cho mọi hoạt động của Doanh nghiệp mình:


1. TRUNG THỰC

2. NHIỆT TÌNH

3. TRÁCH NHIỆM

4. SÁNG TẠO

 

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Giá trị cốt lõi 5