Nhà máy 1B 2

NHÀ MÁY 1B
Nhà máy 1B 3

THÔNG TIN NHÀ MÁY

Vị trí: KCN TT. Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
Diện tích: 

THÔNG TIN NHÀ MÁY

Năm thành lập: 2007
Sản lượng: 
Các sản phẩm chính: Manh dệt PP, Bao bì nội địa

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Nhà máy 1B 14