TIN TỨC SỰ KIỆN

Họp triển khai công tác sản xuất kinh doanh của Thuận Đức Group năm 2021
Tin sự kiện Tin tức

Họp triển khai công tác sản xuất kinh doanh của Thuận Đức Group năm 2021

Nhằm triển khai các giải pháp, hành động trong năm 2021 theo đúng định hướng, mục tiêu của hệ thống...
Read More
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đến giảng dạy tại Thuận Đức Group
Tin sự kiện Tin tức

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đến giảng dạy tại Thuận Đức Group

Nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân sự và cải tiến hệ thống bán hàng, Thuận Đức Group đã mời...
Read More
Hội nghị chuyên đề chiến lược 2021 (tiếp)
Tin sự kiện Tin tức

Hội nghị chuyên đề chiến lược 2021 (tiếp)

Ngày 27/12/2020, Hội nghị chiến lược theo chuyên đề quản trị chi phí đã diễn ra thành công tại Hội...
Read More
Hội nghị chuyên đề chiến lược năm 2021
Tin sự kiện Tin tức

Hội nghị chuyên đề chiến lược năm 2021

Nhằm triển khai chiến lược, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, từ ngày 20-22/12/2020, Công ty...
Read More
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai mục tiêu chiến lược năm 2021
Tin sự kiện Tin tức

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai mục tiêu chiến lược năm 2021

Ngày 15-16/12/2020, Thuận Đức Group đã tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020...
Read More
Chủ tịch Mirae Asset Finance Company đến thăm và làm việc với Thuận Đức Group
Tin sự kiện Tin tức

Chủ tịch Mirae Asset Finance Company đến thăm và làm việc với Thuận Đức Group

Ngày 18/12/2020, Ông Lee Ya Yong - Chủ tịch HĐQT và Ông Ko Sung Jung - Giám đốc kinh doanh...
Read More
1 2 3 9