Nhà máy 5 2

NHÀ MÁY 5
Nhà máy 5 3

THÔNG TIN NHÀ MÁY

Vị trí: KCN Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Diện tích: 78.000 m2

THÔNG TIN NHÀ MÁY

Năm thành lập: 2014
Sản lượng: 50.000 tấn/ năm
Các sản phẩm chính: Bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Nhà máy 5 11