Nhà máy 5 2

NHÀ MÁY 5
Nhà máy 5 3

THÔNG TIN NHÀ MÁY

Vị trí: Thái Hoà, Triệu Sơn, Thanh Hoá
Diện tích: 57.000 m2

THÔNG TIN NHÀ MÁY

Năm thành lập: 2014
Sản lượng: 
Các sản phẩm chính: Hạt nhựa PP tái sinh, manh dệt PP

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Nhà máy 5 11