TIN TỨC TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng Trưởng phòng Tuyển dụng – Đào tạo (SL: 01)
Tin tuyển dụng Uncategorized

Tuyển dụng Trưởng phòng Tuyển dụng – Đào tạo (SL: 01)

Mô tả công việc: 1. Tư vấn, tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng giám đốc về công tác tuyển...
Read More
Tuyển dụng Trưởng phòng Hành chính (Số lượng: 01)
Tin tuyển dụng

Tuyển dụng Trưởng phòng Hành chính (Số lượng: 01)

Mô tả công việc: Tư vấn, tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc về công tác hành chính...
Read More
Tuyển dụng nhân viên thiết kế
Tin tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên thiết kế

* Mô tả công việc : Thiết kế dựng hình ảnh 2D, 3D. Làm đồ án in cho trục in...
Read More
Tin tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kế toán cài định mức/quản lý mã vật tư

Số lượng:01* Mô tả công việc :- Tiếp nhận thông tin sản phẩm sản xuất, phối hợp với bộ phận...
Read More
Tin tuyển dụng

Tuyển dụng chuyên viên kế toán thuế/hải quan

Số lượng:01* Mô tả công việc :- Cân đối kế hoạch doanh thu, chi phí, thuế hàng tháng- Kiểm tra...
Read More
Tuyển dụng chuyên viên kế toán quản trị
Tin tuyển dụng

Tuyển dụng chuyên viên kế toán quản trị

Số lượng:01MỨC LƯƠNG: 10-15 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG * Mô tả công việc :- Kiểm tra toàn bộ sổ chi tiết, sổ...
Read More