Quản trị doanh nghiệp

Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

TDP công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

https://drive.google.com/file/d/1BTFtf937XsyBCa3vUnxcZczGTuTIBqRw/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

TDP công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 12

https://drive.google.com/file/d/1wFrbisdBUd8kysljmfFDCNZ2Uu_TaDv1/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH phát triển công nghệ Thuận Đức mà TDP là Công ty mẹ

https://drive.google.com/file/d/1kAYzPZwTWXnnVWqQGjCme-WatWETZhSW/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

TDP công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 4

https://drive.google.com/file/d/1PfHg24gqfiV4jA_P-kUkKBrfMi6m3CyU/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1NP3dl0wFHVxsWmuYtCIID-hAaMI-RuE3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13l2If378P1HmajHVpwU2gJWnaOwP65Zx/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

TDP ban hành Quy trình nội bộ CBTT

https://drive.google.com/file/d/13EYzRDBiOMh6WurLn2qHaE0roOe2Mu7G/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 6

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP