Quản trị doanh nghiệp 2

Quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp 3

Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

TDP đính chính Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1FLdR2khqH-A1z4HBk_JGIuO4t-liMnpT/view?usp=sharing    
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

https://drive.google.com/file/d/15MDl0a3wRkuqev66BSxtpXf8nOCHE1Bh/view?usp=sharing  
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn 6 tháng đầu năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1l5nUrK98R2wKmpWIM3CQBPFLdCTUM4zZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UcvnuklA72zh9IutvW2VixBRVM_zCVHE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jvyRLv0KSyyeU32zR2I-Wi0-zDjPVFIl/view?usp=sharing  
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Trần Văn Huỳnh

https://drive.google.com/file/d/1xmJNMnATsN76I3mys-UJjCVSmclvXUCz/view?usp=sharing  
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Công ty cổ phần Thuận Đức CBTT Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 4 của công ty cổ phần Thuận Đức Eco – công ty liên kết

https://drive.google.com/file/d/19QSEpGhlHb5aeHR01SDPeMW-mQTDXjxF/view?usp=sharing  
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Công ty cổ phần Thuận Đức CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

https://drive.google.com/file/d/13mVaLl3MliP6Jow42R1MxXXMDl-4jfop/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UbJVMiitD1z9w50GsrySz46kXpTklUvT/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 8

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Quản trị doanh nghiệp 6