Nhà máy 3 2

NHÀ MÁY 3
Nhà máy 3 3

THÔNG TIN NHÀ MÁY

Vị trí: KCN TT. Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
Diện tích: 13.155 m2

THÔNG TIN NHÀ MÁY

Năm thành lập: 2017
Sản lượng: 
Các sản phẩm chính: Manh dệt PP, Bao bì thức ăn chăn nuôi, Bao bì nông sản, Bao bì phân bón.

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Nhà máy 3 16