Tầm nhìn & Sứ mệnh 2

Tầm nhìn & Sứ mệnh 3SỨ MỆNH
Tầm nhìn & Sứ mệnh 4


- Tái tạo lại nguồn nguyên liệu, tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường có chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.


Tầm nhìn & Sứ mệnh 5TẦM NHÌN
Tầm nhìn & Sứ mệnh 6

- Trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bao bì nhựa tại Việt Nam và khu vực.

 

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Tầm nhìn & Sứ mệnh 7