Quan hệ cổ đông 4

Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông 5

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Thuận Đức công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Hưng Yên

https://drive.google.com/file/d/1Ku_LACdb4x8hTrTrHBsF5XoZVheGwGPK/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Công báo thông tin Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng và các tài liệu kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1fZCzz6j2_D6FM9cb9vS5TFEbHhwb_ura/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1IE1P4Oynl3CGl6pjzQIEPaTMJGdH811e/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zEE89NPcPDOVegzf9lRfo0LVKNftFn3i/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1XxrvvylKLyQDuxPyhtQzjE_wm8lIaWKb/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin Quyết định chấp thuận niêm yết trái phiếu của Công ty Cổ phần Thuận Đức

https://drive.google.com/file/d/1Yn5ZC7d7e52y350bQrSDZWT4xwYAbFc2/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 (Đã được kiểm toán)

https://drive.google.com/file/d/1yXASuZ-_IWjZRywxpc3W_1HLKWkhQzdD/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

https://drive.google.com/file/d/1vQJO-GZ3IuQgqE1Bt9eka_ZvE6cGZXCP/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP124010 CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

https://drive.google.com/file/d/1lFHFepc-1OY5gXIlbydEa1VddqOzD-pm/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 63

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Quan hệ cổ đông 8