Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc thông quá giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE

NQBB-thong-qua-gia-tham-chieu-trong-ngay-giao-dich-dau-tien-tai-HOSETải xuống
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc hủy Đăng ký giao dịch cổ phiếu TDP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TB-huy-giao-dich-co-phieu-TDP-tại-HNXTải xuống QĐ-huy-giao-dich-co-phieu-TDP-HNX..Tải xuống
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Bản cáo bạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh của CTCP Thuận Đức và các Phụ lục kèm theo

BCB1Tải xuống https://drive.google.com/file/d/1CJq6i76v8z6HLUxHKMQo3KcYwtusavFb/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu CTCP Thuận Đức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

CBTT-chap-thuan-niem-yet-tren-hoseTải xuống TDP_QDNYTải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2020 và giải trình kèm theo

BCTC-quy-2-2020-riengTải xuống giai-trinh-KQSXKD-rieng-quy-2-2020Tải xuống
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020 và giải trình kèm theo

BCTC-quy-2-2020-hop-nhatTải xuống giai-trinh-KQSXKD-hop-nhat-quy-2-2020Tải xuống
Read More
1 2 3 23

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP