Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Hưng Yên (văn bản đính chính)

https://drive.google.com/file/d/1HW3LExdAnOQ7rQLWV5RZlZhnNshwuSvN/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

https://drive.google.com/file/d/13fDmX52cHMHO4GBBv2ywoKw_sbnn_Oxg/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 của TDP

https://drive.google.com/file/d/1a1H4kVhGfzLcDMuRjtELQdQBR4GFgAkO/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Biên bản Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

https://drive.google.com/file/d/1xP2PbWhqUarS3E0BOZtWQhWiJP_eS8jn/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3/2020 và giải trình kết quả SXKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/19nD1J1nhsr-yrWwdFtKvSLSifp_wodLT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dhPJgH29sPJCufMCu3Z40aSNmOUCuagl/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020 và giải trình kết quả SXKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1YzZt1BdnTg9PAm9NRbdv0UeDc7Gc02Ob/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1BCe_VO2TsZ_1r5Vk4VF_BPFklbOTAvux/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 25

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP