Quan hệ cổ đông 2

Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông 3

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Thuận Đức với người có liên quan

https://drive.google.com/file/d/1Evy358C1IVHa0VRjeog1D_pZ5qrmsyUR/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQTNghi Quyết HĐQT về việc tăng vốn đầu tư dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu, tăng vốn góp Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

https://drive.google.com/file/d/1XiQVd29bTVucqi18CcZJtFwmXnA_d5bk/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư nhà máy sản xuất túi xuất khẩu do Công ty cổ phần Thuận Đức Eco làm chủ đầu tư

  https://drive.google.com/file/d/1xjVcD-JsVo1JQxtKXr7fTt-DYEloJaAD/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

https://drive.google.com/file/d/1nNU8pj8YTdMH53gnSj4aaloY4dpzoSQ4/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

TDP đính chính Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1FLdR2khqH-A1z4HBk_JGIuO4t-liMnpT/view?usp=sharing    
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 và Giải trình KQKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/16n5z9W0qq5qgNgrT8DqYN-4tEMR9XTGZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_omOgWZIREjfZz0zV7mnHGZleeh3y2P3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1uBYy97N-4YWIlaD4v0i7TpV0e6q8Rr2E/view?usp=sharing  
Read More
1 2 3 43

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Quan hệ cổ đông 6