Công bố thông tin 2

Công bố thông tin
Công bố thông tin 3

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

https://drive.google.com/file/d/1eMMPBlAYrzQ7X41sULYwM4OLGnXHXoNF/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT về thực hiện chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco

https://drive.google.com/file/d/1F4oxE8xO20zr7BwBeXWoe_Y78SRD8XZI/view?usp=sharing    
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

https://drive.google.com/file/d/1dczFr9faN0c9IuB-muJz2p-V8aap--o_/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP thông báo nhận được đơn xin từ chức Phó Tổng giám đốc của Bà Nguyễn Kim Anh

https://drive.google.com/file/d/11dXbwY-Ot46SWQoI2eakuDMlmWW_QZl3/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco và Thuận Đức JB

https://drive.google.com/file/d/1Ex92g7qYmiDuXsFkygmmeqKghnBDvtAO/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12c0S2-bNFgTpgK4QIjsrcSsnYBNwEYaG/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

https://drive.google.com/file/d/1rdgf860b01nvUob8wq3weDtYMBAdQwG7/view?usp=sharing  
Read More
1 2 3 22

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Công bố thông tin 6