Công bố thông tin

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc thông quá giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE

NQBB-thong-qua-gia-tham-chieu-trong-ngay-giao-dich-dau-tien-tai-HOSETải xuống
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc hủy Đăng ký giao dịch cổ phiếu TDP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TB-huy-giao-dich-co-phieu-TDP-tại-HNXTải xuống QĐ-huy-giao-dich-co-phieu-TDP-HNX..Tải xuống
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Bản cáo bạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh của CTCP Thuận Đức và các Phụ lục kèm theo

BCB1Tải xuống https://drive.google.com/file/d/1CJq6i76v8z6HLUxHKMQo3KcYwtusavFb/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu CTCP Thuận Đức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

CBTT-chap-thuan-niem-yet-tren-hoseTải xuống TDP_QDNYTải xuống
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Danh sách cổ đông lớn TDP chốt đến ngày 30/06/2020

danh-sach-co-dong-lonTải xuống
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

BB NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020

BB-NQ-lua-chon-don-vi-kiem-toan-2020Tải xuống
Read More
1 2 3 10

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP