Công bố thông tin 2

Công bố thông tin
Công bố thông tin 3

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Thuận Đức với người có liên quan

https://drive.google.com/file/d/1Evy358C1IVHa0VRjeog1D_pZ5qrmsyUR/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQTNghi Quyết HĐQT về việc tăng vốn đầu tư dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu, tăng vốn góp Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

https://drive.google.com/file/d/1XiQVd29bTVucqi18CcZJtFwmXnA_d5bk/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư nhà máy sản xuất túi xuất khẩu do Công ty cổ phần Thuận Đức Eco làm chủ đầu tư

  https://drive.google.com/file/d/1xjVcD-JsVo1JQxtKXr7fTt-DYEloJaAD/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

https://drive.google.com/file/d/1nNU8pj8YTdMH53gnSj4aaloY4dpzoSQ4/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về của Cục thuế tỉnh Hưng Yên

https://drive.google.com/file/d/1eSyccKvmOmNr8OZXKP56t348xnctObkt/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Huỳnh

https://drive.google.com/file/d/1u7F6rG1JDlZEOHNfHzjauyNiPFwczTxl/view?usp=sharing  
Read More
1 2 3 19

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Công bố thông tin 6