Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh người có liên quan đến CT HĐQT-Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Cường

Căn cứ Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh là người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức. Nội dung thông tin công bố:

– Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Kim Anh 

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không

– Mã chứng khoán: TDP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 102.000 CP (tỷ lệ 0,408%) 

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 33.000 CP 

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 135.000 CP (tỷ lệ 0,54%)

– Lý do không mua đủ số lượng cổ phiếu đăng ký: Giá bán trên thị trường không đạt như kỳ vọng của cá nhân

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

– Ngày bắt đầu giao dịch: 22/02/2019

– Ngày kết thúc giao dịch: 22/03/2019

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *