Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/15tEJG7e5O48CZkvSrRQ7xMmhHQ8ri8zf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fm-cpy989O4aq65K5fqL2bTTSFkc7bHF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VZ0FtihDCeBreHMAnXjfZuUca3CduW7E/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *