Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1WosOGZEzXJKvljRuckcLStL2exjG-Gli/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1K0aXTN5izbt2upuv55dealVx6bgEay9R/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gZ2pXdZ-Mtr3fRkKGRJ9L1CHWKBeSvcm/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *