Báo cáo tài chính riêng Quý 1 phát hành lại và Giải trình

https://drive.google.com/file/d/1ao_HI0mx_Cakaz7OL6A5P-IpEIiA7FV_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18ILzHg4pTX2zaYLGzsDFpX6PoI6JCqZ2/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *