Công Ty Cổ Phần Thuận Đức Tổ Chức Thành Công Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2022

Sáng ngày 31/7/2022, Công ty cổ phần Thuận Đức đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tại Hội trường lớn Nhà máy 3, Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Đại hội được tổ chức với mục đích lấy ý kiến cổ đông về các nội dung nghị sự tại Đại hội và thông qua quyết định miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết ngành nghề đăng kí doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty Cổ phần Thuận Đức,….

Công Ty Cổ Phần Thuận Đức Tổ Chức Thành Công Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2022 1

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm có: Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Đức Cường, thành viên HĐQT gồm Bà Ngô Kim Dung, Bà Nguyễn Kim Anh, Ông Bùi Quang Sỹ và Ông Phạm Văn Chỉ. Tham gia cuộc họp còn có các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát, đại diện lãnh đạo các bộ phận và Ban điều hành công ty cùng các quý cổ đông, khách mời về tham dự.

Công Ty Cổ Phần Thuận Đức Tổ Chức Thành Công Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2022 2

Tại Đại Hội, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc đã trình Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty; tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;  tờ trình thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Thuận Đức diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội cũng đã thông qua các nội dung, thảo luận về một số vấn đề quan trọng và giải đáp cũng như ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông tại Đại hội. Các nghị quyết đưa ra tại Đại Hội đều được 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *