Công văn về việc đăng ký, lưu ký chứng khoán TDP

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 73/2018/GCNCP-VSD ngày 30/08/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thuận Đức, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Thuận Đức
Trụ sở chính:Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại:0221 3810705
Fax:0221 3810706
Vốn điều lệ:250,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức
Mã chứng khoán:TDP
Mã ISIN:VN000000TDP6
Mệnh giá:10,000 đồng
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:25,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:250,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 31/08/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Lưu  ý: Công ty cổ phần Thuận Đức đăng ký niêm yết cổ phiếu TDP tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu TDP được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *