Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1NP3dl0wFHVxsWmuYtCIID-hAaMI-RuE3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13l2If378P1HmajHVpwU2gJWnaOwP65Zx/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *